Rozgrywki w turnieju ORLIK 2021 o tytuł Mistrza Szkoły PRAKTYK rozpoczęły się już w październiku. Każda klasa wytypowała drużynę 6 osobową (bramkarz plus 5 zawodników w polu). Mecze trwały 2×10 minut i rozgrywały się pomiędzy klasami. Wyłonioną najlepszą drużynę z klas pierwszych, drugich i dwie najlepsze z trzecich (jedna z klas po podstawówce i jedna z klas po gimnazjum). Z grup wyszły drużyny klas 1c, 2a, 3a i 3e. Finał został rozegrany pomiędzy we wtorek 30 listopada pomiędzy drużynami klasy 2a i 3e. Zwyciężyła drużyna klasy 3e wynikiem 7:4. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w turnieju.