Wydarzenie profilaktyczne dla uczniów „Praktyka” rekomendowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W dniu 7 marca 2022 r. na zaproszenie pedagoga szkolnego odbyło się wydarzenie profilaktyczne, w trakcie którego raper Arkadio (sądeczanin Arkadiusz Zbozień) opowiadał o historii swojego życia – swoich doświadczeniach walki z nałogami, agresją, trudnymi sytuacjami rodzinnymi. Arkadio omawiał problematykę przemocy, oraz wchodzenia w konflikty z prawem dla zaimponowania lub w odpowiedzi na oczekiwania środowiska. Nieodłącznym elementem spotkania profilaktycznego są historie ludzi którym udało się zmienić swoje życie, z pełnego przemocy, uzależnień, lęku i przeciętności na życie w oparciu o swoje silne strony, talenty, w szczęśliwych relacjach rodzinnych, pełnych satysfakcji i szczęścia. Całość wydarzenia przeplatana była autorskimi utworami Arkadio wykonywanymi na żywo, a także filmami i materiałami wideo obrazującymi treści przekazywane na wydarzeniu. Poprzez realizację wydarzeń “Rób to co kochasz”, kompleksowego programu szkoleń profilaktycznych oraz profilaktycznych klipów muzycznych zwracamy uwagę młodzieży na pozytywne aspekty ich rozwoju i możliwości wykorzystania talentów i pasji, które posiada każdy z nich dla osiągania poczucia satysfakcji i samorealizacji, co według badań bezpośrednio przyczynia się do przeciwdziałania uzależnieniom i frustracji młodych ludzi.

To była dla nas cenna lekcja życia, którą będziemy długo pamiętać.