W dniach od 14 do 25 marca, w naszej szkole świętowaliśmy DNI MATEMATYKI.

Data 14 marca jest szczególna ponieważ  to  Międzynarodowy Dzień  Matematyki, a także Światowy Dzień Liczby π. Dzień ten stał się wspaniałą okazją do rozpoczęcia naszego świętowania i  pokazania jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa matematyka. 

             W tym roku tematem przewodnim naszych obchodów byli wybitni polscy matematycy oraz Ludolfina. Uczniowie mogli wybrać formę zaprezentowanego tematu, mógł to być plakat, rebus, krzyżówka itd.. Uczniowie skupili się na referatach szukając matematyków zaczynających się na pierwszą literę ich nazwiska, co było lekkim utrudnieniem. Niektórzy przygotowali krzyżówki. W tym roku w Dni Matematyki zostali zaangażowani wszyscy uczniowie naszej szkoły i każdy na lekcjach matematyki miał okazję zaprezentować swoją pracę i podzielić się zdobytą wiedzą. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni cząstkowymi ocenami celującymi z matematyki, a każdy uczestnik Dni Matematyki otrzymał pozytywną uwagę za zaangażowanie w obchody. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Cieszymy się z dużego zainteresowania z Waszej strony.  Dziękujemy wszystkim za udział w naszej wspólnej nauce i zabawie. 

Dziękujemy pani Edycie Piwowar za podsumowanie wydarzenia.