Uczniowie klas pierwszych mieli okazję wziąć udział w zajęciach integracyjnych z panią psycholog Anną Juśkiewicz. We wrześniu i październiku podczas lekcji z wychowawcą pracowali nad integracją zespołu klasowego, budowaniem pozytywnych relacji z kolegami w klasie, kształtowaniem umiejętności koegzystencji z innymi, wzajemną pomocą i zrozumieniem, uszanowaniem odmiennego sposobu życia kolegów, stworzeniem serdecznej i przyjacielskiej atmosfery w grupie. Życzymy sobie i uczniom, aby każdy czuł się w swojej klasie akceptowany i mógł rozwijać swoje pasje.