W październiku tradycyjnie zaprosiliśmy naszych uczniów do wzięcia udziału w ekologicznym konkursie „Okaż kulturę i chroń naturę”.

Celem konkursu było :

•propagowanie idei recyklingu;

•zwrócenie uwagi uczniów na problematykę nadmiaru śmieci; 

•nauka zdrowych postaw poprzez zabawę;

•ukazanie, że odpadki można powtórnie wykorzystać;

•kształtowanie wrażliwości na środowisko.

Młodzież podjęła działania na rzecz środowiska i dokonała różnych inicjatyw np. zbierali śmieci w lesie lub okolicy, w której zamieszkują, segregowali odpady, zbierali plastikowe nakrętki, sadzili drzewa itp. Każda inicjatywa została nagrodzona oceną z chemii lub geografii.

Dzięki konkursowi nie tylko wzrósł poziom wiedzy ekologicznej – propagowano właściwe nawyki ekologiczne,  jak np. wybór reklamówki wielokrotnego użytku zamiast plastikowej w trakcie codziennych zakupów, nauka niemarnowania wody itp.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.