Zajęcia praktyczne w okresie wakacji

Drodzy uczniowie, od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku macie obowiązek realizować przygotowanie zawodowe...

Odbiór świadectw szkolnych w dniu 26 czerwca

Drodzy uczniowie, w piątek 26 czerwca 2020 roku kończymy rok szkolny. Niestety ze względów bezpieczeństwa nie będzie oficjalnego zakończenia roku szkolnego. Dyrektor wyznaczył godziny w których uczniowie będą zgłaszać się do szkoły w celu oddania podręczników i...

Powrót na zajęcia praktyczne uczniów klas III

Przekazujemy informację, iż od 1 czerwca uczniowie klas trzecich mogą powrócić na zajęcia praktyczne do pracodawców (w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne – tj. środę, czwartek, piątek). Warunkiem powrotu jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego –...

Nauczanie zdalne – aktualizacja z 25 marca

Od 26 marca 2020 r. PRAKTYK wdraża nauczanie zdalne. Bardzo dziękujemy rodzicom i uczniom za pomoc w przyspieszeniu tego procesu przez podanie brakujących adresów e-mail oraz zapewnienie uczniom możliwości korzystania z urządzeń z dostępem do internetu.  ...