27mar2023

Kurs zawodowy

Od 8.15

Lokalizacja: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie

os. Szkolne 21